Fonolojik Bozukluk
Bilişsel veya dil-temelli ses üretim hataları fonolojik bozukluğu olarak adlandırılır. Fonolojik bozukluklar bir dil bozukluğudur. Çocuk fonemi düzgün üretebilir fakat gerekli içerikte uygun olarak kullanmaz. Fonolojik süreçler, doğal gelişim süreci yaklaşık 4-5 yaşlarında tamamlanır ve bu süreçte çocuklar pek çok hata yaparak yetişkin dil düzeyine erişirler. Fonolojik bozukluğu olan çocukların %80’inde dil bozukluğu da vardır. Fonolojik (fonemik) hatalar ise üst düzey bilişsel-linguistik bozuklukları yansıtmaktadır. Çocuk konuşma seslerini organize etmekte güçlük çekmektedirler.