Artikülasyon


      Artikülasyonbozukluğu  bir konuşma bozukluğudur.Artikülasyon bozuklukları, konuşmada yer alan organlarınşekillendirilememesinden kaynaklanmaktadır. Çocuk belirli fonemleri  söyleyememektedir. Atlama, bozulma, yerinekoyma, ekleme ve/veya konuşma seslerinin yanlış sıralanışı ile karakterizeartikülasyon hatasıdır,  genellikletutarlı olur.Okul öncesi dönemde çocukların %10-15’inde görülür. Okulçağı çocukların %6’sında görülür.