Batıkent Dil Konuşma Merkezi

Konuşma ve dil terapisinin, bilişsel (zihinsel) ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla Down sendromlu çocuklar için müdahale hizmetlerinin en önemli parçası olduğu iddia edilebilir. Batıkent Dil Konuşma Merkezi Simay Eğitim bu önemin bilincinde olarak hareket eder.

Görüşümüze göre konuşma ve dil gelişimi, tüm çocukların bilişsel gelişiminde kesinlikle merkezi bir konudur. Birincisi, çocuklar ne kadar erken kelimeleri öğrenirse, dünyayla ilgili bilgi edinmeleri o kadar çabuk olur. Bu nedenle sözcük dağarcığının geliştirilmesi çok önemlidir. Batıkent Dil Konuşma Merkezi seçilirken dil eğitimi konusuna özen göstermesine dikkat edilmelidir.

Batıkent Dil konuşma Merkezi

Bir çocuğun  okula başladıktan beş yıl sonra öğrendiği kelimeler ilerlemesi üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olacaktır. İkincisi, dil düşünmeyi ve mantığı destekler. İnsan beyni, konuşma dilini inanılmaz kolaylıkla öğrenmek için olağanüstü bir kabiliyet geliştirmiştir ve daha sonra bu konuşulan dili zihinsel faaliyetler için kullanmaya başladı. Örneğin düşünmek, akıl yürütmek ve hatırlamak, genellikle ‘sessiz konuşma’ olarak akılda tutulur. Dolayısıyla, dil ediniminde önemli bir gecikme yaşayan herhangi bir çocuğun bu bilişsel süreçleri kullanma kabiliyeti konusunda gecikeceğini belirtebiliriz.  Geciktirilmesine rağmen, Down sendromlu hemen hemen tüm çocuklar ana iletişim aracı olarak konuşma dili kullanacaklardır. İlk yıllarda işaretlerin kullanılması ilerlemelerine yardımcı olur, ancak çoğu çocuk için işaretler bir işaret dili öğretmemek için konuşmaya köprü olarak kullanılır. Bu yüzden Down sendromlu bütün çocukların Batıkent Dil Konuşma Merkezi ‘ne giderek dil eğitimi alması gerekir.

Dil, çocukların toplumsal gelişiminde eşit derecede önemlidir; çünkü toplumsal dünyasını müzakere etmelerini ve davranışlarını kontrol etmelerini sağlar. Örneğin, çocuklar dil kazanırken, ne istediklerini sorabilir, ne hissettiklerini açıklayabilir, yaptıklarını anlatabilir ve arkadaşlarıyla düşünce ve endişeleri paylaşabilir. Çocuklar sessiz konuşmayla kendilerini yönlendirmek ve eylemlerini planlamak yoluyla davranışlarını kontrol etmeye başlayabilir. Batıkent Dil Konuşma Merkezi çocukların gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Down sendromlu çocukların konuşmayı öğrenmesine yardımcı olmak için Batıkent Dil Konuşma Merkezi olarak ne kadar çok şey yapabilirsek, bilişsel ve sosyal gelişmenin tüm alanlarında o kadar hızlı ilerleyeceklerdir.

Özel Konuşma ve Dil Zorlukları Batıkent Dil Konuşma Merkezi

Down sendromlu çocuklar genellikle sosyal, bilişsel ve dil gelişiminde eşit olmayan bir profile sahiptir. Tüm alanlarda eşit gecikme profiline sahip değildir, güçlü ve zayıf yönlerine sahiptirler. Örneğin, sosyal gelişme ve sosyal anlayış, genellikle bir güçtür, konuşma dili gelişimi ise bir zayıflıktır. Bu çocukların sözsüz zihinsel yaşlarına göre belirli bir konuşma ve dil gecikme profiline sahip olduklarına dair tutarlı kanıtlar var. Gelişim oranlarında önemli bireysel farklılıklar vardır, ancak Down sendromlu tüm çocuklar için genel spesifik profil genellikle belirgindir. Batıkent Dil Konuşma Merkezi ‘ne giden Down sendromlu çocuklar dili daha rahat öğreneceklerdir.

Down sendromlu çocuklar ile çalışmak için uzman eğitim  ve Batıkent Dil Konuşma Merkezi yardımcı olacaktır ve araştırma literatürünün güncel bilgisi önemlidir. Down sendromlu çocukların ihtiyaçları öğrenme güçlüğü çeken diğer çocukların ihtiyaçlarından farklıdır. İşitme, fonolojik döngü bozuklukları ve konuşma motor güçlükleri onları farklı kılar ve terapistlerin işitme ayrımcılığı, sözlü motor işlevi ve konuşma çalışması ile dil çalışmasında yetenekli olmaları gerekir.

Batıkent Dil Konuşma Merkezi: Çocuğum etkili bir şekilde iletişim kurabilecek mi?

Down sendromlu kişilerin karşılaştığı en sık karşılaşılan zorluklar arasında konuşma ve dil gelişimi yer almaktadır. Hem erken müdahale hem de devam eden tedaviler engelleri azaltabilir ve çoğu zaman engelleri kaldırabilir. Bir ebeveyn olarak, buradaki kaynaklar, meydan okumayla ilgili yönlendirilmiş ve bilgili olmanıza ve etkili terapilere doğru başlamanıza yardımcı olabilir. Batıkent Dil Konuşma Merkezi ile eğitim alan çocuklar iletişim konusunda büyük bir gelişme gösterecektir.

Batıkent’te bulunan Simay Batıkent Dil Konuşma Merkezi, yalnızca çocukların rehabilite edici ihtiyaçlarına yöneliktir. Tam hizmet pediatrik mesleki terapi, pediatrik fizik tedavi ve pediatrik konuşma terapisi sunuyoruz. Bireyselleştirilmiş ve işbirliğine dayalı tedavi seanslarının yanı sıra tedaviler arasında ev desteğiyle ilgili aile eğitimi de sunuyoruz.

Odak noktamız çocukların gelişimlerinde belirli “kilometre taşlarına” ulaşmada başarı elde etmelerine yardımcı olmak ve büyümeye devam ederken daha fazla bağımsızlıktan zevk almalarını sağlamaktır. Pediatrik terapistlerimiz, gelişimsel kilometre taşlarına ulaşmak için çaba gösterdikleri için uygun hedefler belirlemek için her hasta ile yakından çalışırlar.

Batıkent Dil Konuşma Merkezi Personelimiz
  • SOSYAL HİZMET UZMANI
  • ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENİ
  • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ UZMANI
  • FİZYOTERAPİST
  • OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
  • PSİKOLOG
Batıkent Dil Konuşma Merkezi

Büyük pediatrik rehabilitasyon kliniğimiz genç hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak özel tedavi alanları ve ekipmanları barındırmaktadır.

Kilometre taşlarında sunulan pediatrik hizmetler

Simay Batıkent Dil Konuşma Merkezi, artikülasyon / fonolojik bozukluklar, kekemelik / akıcılık bozuklukları, alıcı / ifade edici dil bozuklukları ve pragmatik / sosyal dil bozuklukları, seçici mutizm, odyolojik bozukluklar gibi geniş bir iletişimsel bozuklukları olan çocukları değerlendirir ve inceler. Konuşma dili terapistleri, her çocuğun iletişim hazırlığa önem vererek tasarlanmış kişiselleştirilmiş tedavi planları yoluyla en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için gayret gösterir.

Konuşma Dili Patolojisi Servisleri Ne Zaman Başlamalı? Erken Dil Müdahale Nedir?

Batıkent Dil Konuşma Merkezi ile konuşma dili patoloji hizmetleri bebeklik döneminde başlayabilir. Tedavi ses stimülasyonu, oyuna eşlik eden dil uyarımı, beslenme, oral motor egzersizleri ve / veya diğer teknikleri içerebilir. Aile her zaman konuşmada bir partner olarak eklenmelidir çünkü aile konuşma ve dilin birincil öğretmenidir. Erken dil müdahalesi, iki yaşından itibaren doğumdan itibaren bebeklere ve küçük çocuklara verilen hizmetler için verilen atamadır. Batıkent Dil Konuşma Merkezi konuşma-patoloji hizmetleri, bebekler ve küçük çocuklar için kapsamlı bir genel tedavi planının parçası olmalıdır. Bu, evde ya da merkezde oturumları kapsayabilir ve aile ile birlikte çalışan fiziksel, mesleki ve diğer terapistleri içeren bir takım yaklaşımının bir parçası olabilir.

Down Sendromlu Çocuk ve Ergenler İçin Batıkent Dil Konuşma Merkezi ve Konuşma ve Dil Terapisi

Down sendromlu çocukların, iletişim becerileri geliştirmede, alıcı (anlama) dili ve ifade etme (konuşma ve cümle kurma cümleleri) dil becerileri ve okuma dahil olmak üzere güçleri ve zorlukları vardır. Çocukların ve ergenlerin konuşma ve dilde iyi ilerlemesine yardımcı olmak için bir takım gerekir. Bu takım tipik olarak konuşma dili patologları, doktorlar, sınıf öğretmenleri, özel eğitimciler ve aileleri içerir. Konuşma dilindeki patologlar, Down sendromlu birçok çocuğun karşılaştığı konuşma ve dil problemlerini çözmeye yardımcı olacak bilgi ve uzmanlığa sahiptir. Doktorlar; kulak, burun ve boğaz rahatsızlıklarını ve solunum, duyma, ses ve artikülasyonu etkileyebilecek metabolik ve hormonal endişeleri tedavi ederler. Okul öğrenimi dil temelli, bu yüzden sınıf öğretmenleri, Batıkent Dil Konuşma Merkezi Özel eğitim ve konuşma dili patologları, çocukların öğrenmesine yardımcı olmak için dil ve müfredatın değiştirilmesine yardımcı olur. Ebeveynler, çocuğun konuşma ve dil gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır, çünkü ev ve günlük aktiviteler iletişimin çekirdeğini oluşturmaktadır.

Down Sendromlu Çocuk ve Ergenlerin Dil Özellikleri Nelerdir?

Araştırma ve klinik deneyim, bazı dil bölgelerinin genellikle Down sendromlu çocuklar için daha zor olduğunu gösterirken, diğer alanların nispeten daha kolay olduğunu göstermektedir. Down sendromlu çocukların, kelime ve pragmatik (sosyal etkileşimli dil) alanında güçlü yanları vardır. Genellikle olgunlaştıkça zengin ve çeşitli bir kelime hazinesi geliştirirler. İyi bir sosyal etkileşimli becerileri vardır ve kendilerini iletişim kurmaya yardımcı olmak için jestleri ve yüz ifadelerini etkili bir şekilde kullanırlar. Genel olarak insanlarla iletişim kurma ve etkileşim kurma istekleri vardır. Sözdizimi ve morfolojisi (dilbilgisi, fiil zamanları, kelime kökleri, ekleri ve önekleri dahil), muhtemelen karmaşık ve soyut doğası nedeniyle daha zor bölgelerdir. Down sendromlu çocuklar sıklıkla gramer, zaman ve kelime sonları ile güçlük çeker ve iletişim kurmak için daha kısa cümleler kullanırlar.

Down sendromlu çocukların çoğu ifade edebileceklerinden çok daha fazlasını anlayabilmektedir. Sonuç olarak, alıcı dil için test puanları ifade dili için daha yüksektir. Bu alıcı-ifade boşluğu olarak bilinir.

Bir Konuşma Dili Patoloğu Ne Yapar?

Bir Batıkent Dil Konuşma Merkezi konuşma dili patoloğu Down sendromlu çocuk ve ergenlerin yaşadığı konuşma ve dil zorlukları için değerlendirme ve tedavi sağlayabilir. Çocukların zorlayıcı ve etkileyici bir dil, semantik (kelime bilgisi), sözdizimi (dilbilgisi), pragmatik (dil ve sosyal ve konuşma becerilerinin kullanımı) dahil olmak üzere, çocuğun zorlukla yaşadığı tüm alanları ele alan kapsamlı bir tedavi planı geliştirmeye yardımcı olabilirler. sınıf dil becerileri, konuşma, sözlü motor planlama ve sözlü motor güçlendirme. Batıkent Dil Konuşma Merkezi, çocukların daha güçlü iletişim becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak etkili bir okul, ev ve toplum programı tasarlayıp uygulamak için aileler ve öğretmenlerle çalışabilir.

Okul için hangi dil becerileri gerekli?

Ebeveynler, bireysel bir tedavi programı geliştirmek için okul personeli ile bir ekip olarak çalışarak yardımcı olabilirler.

Çocuklar kapsayıcı ortamlarda olduğunda, konuşma-dil patoloğu bir çocuğun konuşma ve dil ihtiyaçları hakkında bilgi vermek için öğretmene danışabilir ve öğrenciye sözlü talimatlar yerine yazılı ya da daha az öğe dahil olmak üzere yazılı olarak bilgi vermek gibi değişiklikler önerebilir. sınıf çalışma sayfası. İşitme ve dinleme sorunlarına yardımcı olmak için tercihli oturma yerleri gibi konaklamalar kullanılabilir. Bazı beceriler, bir çocuğun sınıf içi öğrenimden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olabilir. Batıkent Dil Konuşma Merkezi ile talimatları takip etmeyi öğrenen, iyi bir sınıf rutini yakalayan ve temel konu bilgisine sahip olan çocuklar, başarılı bir eğitim deneyimi için hazırlanmıştır. Diğer iletişim becerileri, diğer çocuklarla, öğretmenlerle, vasiyetçilerle konuşma ve etkileşim kurma becerilerini içerir.

PEDİATRİK FİZİKSEL TERAPİ, oturma, tarama, ayakta durma, yürüme, koşu, atlama, tekme, atma ve merdiven tırmanışı gibi yaşa uygun gelişimsel kilometre taşlarının edinilmesini ele alır. Fiziksel terapistlerimiz, ailenizi ve bakım veren kişileri, evde ve toplulukta çocuğun performansını artıracak terapötik hedefleri desteklemek için programlar ve elle yapılan gösterilerle yetkilendirir.

Ayrıntılı bilgi için Simay Batıkent Dil Konuşma Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Tel: 0312 257 22 98